Corporate


İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda inşaat sektörü bundan önceye göre hem teknolojik alanda hem de kalite yönünde hızla değişim göstermiş ve insan unsurunu öne çıkararak hem kullanıcıya daha iyi şartlarda hizmetler sunmuş hem de inşaat sektöründe hizmet verenlerin daha iyi şartlarda çalışmalarına olanaklar getirmiştir.Her zaman insanın, yapıyı kullananın mutluluğu için çalışanların verimliliği esasına göre hareket eden firmamız ESEN YAPI inşaat sektöründe bilinçli ve saygın bir yer edinmek amacı kurulmuştur.

Ortaklarının deneyim ve tecrübelerini firmalarına aktararak inşaat sektöründe endüstriyel, mimari ve ticari faaliyetler yürütmek üzere faaliyetlerine balamıştır. Firma, hem ortaklarının deneyimleri ile hem de bugüne kadar yapmış olduğu imalatlar ile her türlü müteahhitlik, taahhüt, mimarlık, mühendislik, müşavirlik hizmetini verebilecek teknik alt yapıya sahiptir.